ПРЕЗИДИУМ


Президиумот е главниот политичко-егзекутивен т.е. извршен орган на Партијата, којшто функционира како колективното претседателство. Президиумот е составен од 7 (седум) рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време.

Контакт: prezidium@levica.mk

Членови на Президиумот на Левица се:


Апасиев Димитар (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на ДСП „Ленка“. Работи како доцент на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право. Предава Римско право, Судскa реторика и Философија на правото.


Василески Зоран (1986, Струга) – магистер на правни науки, оддел Уставно право и политички систем. Пред формирањето на Левица бил член на марксистичкиот кружок „Нова Искра“ и активист на ДСП „Ленка“. Работи како правник во Скопје.

12325259_1012007475531257_310665414_n


Велиу Џејлан (1991, Битола) – дипломиран правник. Студент на постдипломски студии по Казнено право. Социјален активист во бројни иницијативи меѓу кои и во движењето за социјална правда – ЛЕНКА.


Исмаил Реџеп Хактан, роден 1988 год во Скопје, магистранд на одделот по применета политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Долгогодеишен активист и основач на „Движењето за социјална правда Ленка“, живее и работи во Скопје.


Савески Здравко (1976), долгогодишен левичарски активист и синдикалец, доктор на политички науки. До 2011 е член на Движењето за социјална правда „Ленка“, а до 2015 член на Левичарското движење „Солидарност“. Од 2014 до 2017 е секретар на Мултиетничкиот синдикат за образование (МЕСО). Претходно бил професор на ФОН Универзитет – Скопје.


Чуриќ Петар (1993, Куманово) – апсолвент по филозофија, основач на Левица, член на ДСП Ленка и МО Црвени.


 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e