Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Президиумот на Левица е главниот политичко-егзекутивен, односно извршен орган на Партијата, кој функционира како колективно претседателство, т.е. полит-биро. Президиумот е составен од пет до девет рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време – со апсолутно мнозинство гласови. Мандатот на членовите на Президиумот, по правило, трае четири години, односно за време меѓу два редовни Пленума – со неограничено право на реизбор. Президиумот работи на седници кои, по правило, се одржуваат најмалку еднаш неделно. Одлуките на Президиумот се донесуваат со апсолутно мнозинство гласови.


Е-пошта: [email protected]


Актуелни членови на Президиумот на Левица се:

Димитар Апасиев (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на Движењето за социјална правда „Ленка“. Работи како вонреден професор на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право. Од 2020 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија.

Реџеп Исмаил Хактан (1988, Скопје) – магистер по политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Долгогодишен активист и основач на ДСП „Ленка“. Живее и работи во Скопје. Од 2021 година е избран за советник во Советот на Град Скопје.

Борислав Крмов (1981, Штип) – историчар на уметност. Има студирано историја на уметност со археологија. Работел на струка, како ликовен критичар и теоретичар до градежен работник. Еден од поновите кадри формирани во Левица. Борец за социјална правда. Од 2020 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија.

Јована Мојсоска (1992, Струга) – дипломирана на Факултет за безбедност и финансиска контрола. Основач и член на повеќе иницијативи за заштита на животните и животната средина. Генерален секретар на Левица.

Бранко Ристов (1986, Скопје) – дипломиран економист. Активист во бројни иницијативи. Советник на Политичката партија Левица во Општина Карпош (2017-2021) и актуелен претседател на Советот на Општина Карпош.

Гораст Муратовски (1994, Скопје) – математичар и програмер. Активист за работничка и социјална правда. Основач и уредник на електронското гласило „Антропол“.

Јован Крајевски (1995, Скопје) – магистрант по статистика за аналитика на податоци и дипломиран инженер по компјутерски науки и инженерство. Поголемиот дел од своето работно искуство го стекнува во полето на машинското учење. Активист за работнички права и социјална правда. Основач на електронското гласило Антропол.