ПРЕЗИДИУМ


Президиумот е главниот политичко-егзекутивен т.е. извршен орган на Партијата, којшто функционира како колективното претседателство. Президиумот е составен од 7 (седум) рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време.

Контакт: prezidium@levica.mk

Членови на Президиумот на Левица се:


Андреј Јованчевски (1992, Скопје) – преведувач. Студирал општа и компаративна книжевност и славистика. Работи како преведувач и редактор на книжевни текстови. Активист во ДСП „Ленка“, МО „Мугра“ и во повеќе автономни културно-социјални иницијативи.


Борис Крмов (1981, Штип) – историчар на уметност. Има студирано историја на уметност со археологија. Работел од струка како ликовен критичар и теоретичар до градежен работник. Еден од поновите кадри формирани во Левица. Борец за социјална правда.


Димитар Апасиев (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на ДСП „Ленка“. Работи како доцент на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право. Предава Римско право, Судскa реторика и Философија на правото.


Зоран Василески (1986, Струга) – магистер на правни науки, оддел Уставно право и политички систем. Пред формирањето на Левица бил член на марксистичкиот кружок „Нова Искра“ и активист на ДСП „Ленка“. Работи како правник во Скопје.

12325259_1012007475531257_310665414_n


Петар Чуриќ (1993, Куманово) – апсолвент по филозофија, основач на Левица, член на ДСП Ленка и МО Црвени.


Џејлан Велиу (1991, Битола) – дипломиран правник. Студент на постдипломски студии по Казнено право. Социјален активист во бројни иницијативи меѓу кои и во движењето за социјална правда – ЛЕНКА.


 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e