Сектор култура

Toni Dimitrov scaled

Координатор

Антонио Димитров

Електронска пошта

Заменик координатор

Мери Георгиевска

Контакт телефон

072/243-939

Поле на интереси

 • духовна култура и народно творештво (фолклор, традиција, преданија и обичаи)
 • хроники, патеписи и мемоари ([авто]биографии)
 • македонска книжевност и литература (поезија и проза)
 • институционална заштита на македонскиот јазик (литературен + дијалекти)
 • лектори, преведувачи и толкувачи
 • превод на познати македонски автори на светските јазици (англиски, француски, германски, италијански, руски и кинески)
 • лингвистика и класични студии (латински, старогрчки, старословенски, старотурски и други изумрени јазици)
 • материјална култура / културно-историско наследство (интервенција, санација, реставрација и конзервација)
 • конзерваторски центри
 • валоризација, категоризација и заштита на спомениците на културата
 • културно наследство во опасност
 • средновековно културно наследство (византиско и отоманско)
 • сакрални објекти (цркви, манастири, теќиња, џамии, синагоги, верски храмови)
 • староградска архитектура (автентични чаршии и маала)
 • деметрополизација на културата
 • меморијални споменици и спомен-обележја (првоборци и народни херои)
 • национална историја
 • историја на уметност
 • археологија
 • архивска граѓа (документи и стари ракописи)
 • хералдика
 • филателија и колекционерство
 • издавачка дејност (авторски и сродни права + пиратерија)
 • читачки клубови
 • музика (музичари, композитори, текстописци, кант-автори, аранжери / бендови, групи, вокално-инструментални состави, хорови / албуми / приредби, свирки, концерти, турнеи)
 • сценски дејности (камерни оркестри, филхармонија, опера и балет)
 • танци (современ танц / балови, валцери / народни песни и ора)
 • театар и драмски уметности
 • кино, кинематографија и кинетична дејност
 • филм (документарен, игран и сериски)
 • филмски фондови и копродукции
 • фотографија
 • ликовна уметност (сликарство, вајарство, графика, иконопис)
 • стари занаети (копаничарство, калиграфија, зографство, филигрантство итн.)
 • поп и алтернативна култура
 • независна културна сцена
 • „стрит-арт“, мурали и графити
 • уметнички академии
 • применети уметности (концептуални изложби, колонии, биеналиња)
 • патувачки каравани и циркуси
 • индивидуални уметници (артисти)
 • дизајн и ентериер
 • мода и „боди-арт“
 • стрип-арт
 • пионерски домови
 • МКЦ (младински културни центри)
 • КИЦ (културно-информативни центри)
 • АКСЦ (автономни културно-социјални центри)
 • мултимедијални центри
 • домови на културата
 • офицерски домови
 • спомен-куќи
 • музеи, галерии, салони и депанданси
 • национални установи
 • етнолошки поставки и постановки (накит, народни носии)
 • културно-уметнички друштва (КУД / ансанбли)
 • фестивали (детски, поетски, прозни, музички, ликовни)
 • манифестации од национален интерес
 • мецени, покровителства, донации и спонзорства (афирмација и приватна поддршка на културни вредности, лица и настани)
 • државни награди, признанија и одликувања
 • јубилеи, патронати, годишнини и комеморации (одбележување на значајни личности и настани)