Сектор Надворешна политика

Aleksandar Simonov scaled

Координатор

Александар Симонов

Електронска пошта

Заменик координатор

/

Контакт телефон

074/603-693

Поле на интереси

 • геополитика
 • глобализација (антиимперијализам, антимилитаризам, антиколонијализам и интернационализам)
 • меѓународно јавно право
 • ратификација на меѓународни договори
 • стапување / истапување во сојуз или заедница со други држави
 • надворешни работи (односи со други држави и влади)
 • дипломатија (амбасади, конзулати и канцеларии за врски)
 • Дипломатска академија
 • странски лица со дипломатски имунитет
 • меѓународна соработка (билатерална и мултилатерална)
 • интернационални рестриктивни мерки (рестрикции, санкции и ембарго)
 • стратешко партнерство („Големите сили“ / светски суперсили: Кина, Русија и САД)
 • Обединетите Нации
 • односи со меѓународни организации (владини и невладини)
 • евроинтеграции (стабилизација, асоцијација и предпристапни преговори) – по поглавјата на Европската Унија
 • т.н. ваучер систем на ЕУ рамковни консултанти
 • упатување лица во меѓународни мисии
 • специјални претставници и делегации
 • регионални иницијативи (пр. Берлински процес, Open Balkan / Мини Шенген)
 • добрососедска политика и прекугранична соработка
 • македонско национално малцинство во соседните држави
 • македонска дијаспора и иселеништво (Европа, С. Америка и Австралија)
 • задгранични комитети (Левица-дијаспора)
 • комуникација со сестрински партии и сродни политички движења
 • водење преговори (контакти, средби, соработки и коалиции)