Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Секретаријат

Заради прегледно вршење на секојдневните административно-технички, оперативно-комуникациски и архивско-книговодствени работи – се формира посебен партиски Секретаријат на Левица.