Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

  Амар Мециновиќ

  КООРДИНАТОР

  politicki.sistem.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  076/644-608

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • државни симболи и инсигнии (грб, знаме и химна)
  • непосредна / директна демократија (плебисцити, референдуми, народно вето, граѓански иницијативи, петиции, собири на граѓани, пленуми и сл.)
  • посредна / парламентарна демократија (централни државни органи: Собрание, Влада на РМ и Претседател на Републиката)
  • поделба на власта и парламентарна контрола (надзорни расправи, јавни сослушувања и анкетни комисии)
  • државна управа (министерства, органи и управни организации)
  • подрачни единици
  • државни второстепени комисии
  • национални координативни тела (НКТ)
  • меѓуресорска соработка (консултативни и советодавни групи)
  • управни договори (пренос на јавни овластувања)
  • јавен интерес
  • нестопански дејности (национални и локални установи)
  • јавни претпријатија (избори и именување / разрешување управни органи во ЈП/УО и НО)
  • јавни функционери (плати, бенефиции и имунитети на избрани и именувани лица: пратеници, министри, советници, одборници, комисионери, секретари, директори)
  • избори и изборен систем
  • политички движења, партии и лоби групи
  • партиски истражувачко-аналитички центри
  • неформални активистички иницијативи и групи граѓани
  • независни листи и кандидати
  • цивилно / граѓанско општество / НВО (т.н. невладин сектор)
  • здруженија на граѓани, асоцијации, непрофитни организации, „тинк-тенкови“
  • фондации (домашни и странски)
  • верски заедници и религиозни групи
  • малцински прашања и етнички групи („односи меѓу заедниците“)
  • интеграција на Роми
  • употреба на јазиците на малцинствата
  • празници на Републиката
  • антидискриминација и еднакви можности на мажите и жените
  • човекови права (граѓански и политички)
  • заштита на приватноста
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
  • јавни собири и право на протест (митинзи, маршеви, поворки, перформанси, демонстрации)
  • пасивен отпор (бојкот, неучество, сквотирање, граѓанска непослушност)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ?