Службени лица

1. Лице кое ќе ја застапува и претставува политичката партија:

Димитар Апасиев – 071/266-301; d.apasiev@sobranie.mk

2. Лице одговорно за материјално и финансиско работење:

Јована Мојсоска – 078/710-850; jovana.mojso@gmail.com

3. Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Дарја Мустафаоглу – 078/297-400; mustafaogludarja@gmail.com

4. Офицер за заштита на лични податоци:

Сања Николовска – 070/906-982; contact@levica.mk

5. Лице за односи со јавност (портпарол):

Амар Мециновиќ – 075/310-978; contact@levica.mk