Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Совет

Модераторите на Локалните ограноци (ЛО) го сочинуваат партискиот Совет, кој извршува организациски, агитациски и теренски задачи.