Ангеле Михајловски

На последната седница на Советот на О Штип иницијативата на Левица за донесување на одлука за изработка на физибилити студија...