воздух


Во 2010 година, во весникот “The Guardian”, беше објавено дека во студија за ОН, утврдено е дека 3 000 најголеми светски компании ќе изгубат една третина од својот профит ако треба да платат за загадувањето кое го направиле во околината. Се наметнува прашањето, зошто сопствениците на овиее компании уште од […]

Сопствениците и државата, виновници за загадувањето од Југохром