закон


Во вторник, 17 ноември, во 12.30 часот ЛЕВИЦА ќе поднесе предлог за измена на Законот за политички партии до Собранието на Република Македонија. Со предлог измената на Законот за политички партии ќе се бара од пратениците од сите политички партии во Собранието да предложат измена на овој закон во делот […]

Покана за прес – Поднесување предлог за измена на Законот ...