киберкотле


Блогерот Киберкотле пред некој ден нè поздрави и ни постави неколку прашања. Неговиот текст може да се прочита на следниот линк. Уште еднаш му се заблагодаруваме, и во продолжение ги даваме нашите одговори. „Тоа ме доведува до првото прашање а тоа е на кој начин планирате да ја креирате програмата […]

Одговори на прашањата од блогерот Киберкотле