ССМ


„…Не беше Ленка родена за тиа пусти тутуни! “  „ Ленка “  – Кочо Рацин Општо е познато дека синдикатите се формирани заради заштита на работниците. Проблеми поврзани со ниските плати, нехумани, нечовечки и небезбедни услови за работа како и прекувремено работно време, но и многу други ситуации. Историски гледано […]

Ивана Атанасовска – За „независните синдикати“ во Македонија