јован крајевски

ЈОВАН КРАЈЕВСКИ, член на Президиумот на Левица за предлог-буџетот. „Може да се интервенира во делот од каде се полни државниот буџет. Не мора само да се задолжуваме. Може да почнеме да размислуваме за прогресивни даноци, посебно на големите компании коишто прават енормни профити....