јулијана штрковска колариќ

Народна банка ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2023 година, во износ од 4,75%. Претходната година се движеше од 1,25%, до 2% во второто полугодие, но ова е највисок скок во последните 12 години....