бдп

Република Македонија бележи најмал раст на бруто домашниот производ откако СДС доаѓа на власт по нелегален начин. Податоците покажуват дека нашата држава стои последна меѓу државите во регионот....