џафери

„На ден 07.10.2022 година, јас како граѓанин-физичко лице, не како пратеник, сум Ви поднел Граѓанска иницијатива за распишување на дополнителен референдум. Вие сте објавиле некое известување до медиуми на ден 12.10.2022 година....