кисела вода

Општината е сервис на граѓаните и како институција е задолжена да работи чесно и домаќински со финансиите на граѓаните, да ги апсолвира и решава нивните тековни потреби и проблеми....