rashod

Како никогаш до сега, неспособноста на Владата се одразува со ребалансот на Буџетот на Република Македонија за 2022 година, кој е проектиран на рекордни 4,65 милијарди евра и дефицит поголем за 150 милиони евра, во износ од 700 милиони евра или 5,3% од БДП....