весна кираџиева

„Промените во спортот би ги започнала од нула, односно од образованието. Физичкото образование во училиштата е занемарено, а часовите се заменуваат со други предмети, па се создава фрустрација кај децата....