Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Адреса/Седиште:
  ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20,
  влез 1, кат 3, стан бр. 12 –

  Општина Центар, 1000 Скопје
  Контакт телефон: 075/885-645
   
  Прес-центар:
  бул. „Кочо Рацин“ бр. 32/2 кат-1
  Општина Центар, 1000 Скопје
  Контакт телефон: 075/310-978
  Е-пошта:
  contact@levica.mk

  © 2021 Политичка партија Левица. Сите права се задржани.