Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Адреса/Седиште:
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20,
влез 1, кат 3, стан бр. 12 –

Општина Центар, 1000 Скопје
Контакт телефон: 075/375-729

Прес-центар:
бул. „Кочо Рацин“ бр. 32/2 кат-1
Општина Центар, 1000 Скопје
Контакт телефон: 075/310-978
Е-пошта:
[email protected]

© 2021 Политичка партија Левица. Сите права се задржани.