POLITIČKA PLATFORMA LEVICE

Mi, klasno i nacionalno osviješćeni radnici, polazeći s našeg podjarmljenog položaja u politički sistem, u kom su jedino priznati interesi građanske klase, odlučili smo se politički organizovati i djelovati preko partije Levica – jedinog predstavnika interesa onih bez prava i imovine u Republici Makedoniji. Naš cilj jeste promjena političko-privrednog sistema i uspostavljanje Novog socijalizma, u svrhu uklanjanja siromaštva, korupcije, nepravde, ugnjetavanja i eksploatacije koje nameću naše gazde, putem zauzimanja vlasti od strane Rada i privođenjem kraju višedecenijske diktature najvećeg društvenog parazita – kapitala. Polazeći sa stanovišta naučnog socijalizma, smatramo da je klasno ugnjetavanje radnika od strane građanske klase dovelo do općeg obezvrijeđenja dostojanstva čitave nacije, kao i gubitka narodnog suvereniteta, pod pritiskom imperijalizma. U ovakvim prilikama, nacionalno i klasno oslobođenje idu ruku pod ruku! U ovom nametnutom političkom mraku, u skladu s historijsko-materijalnim uslovima u našoj Otadžbini, mi kao vodeći princip našeg budućeg političkog djelovanja postavljamo sljedeća temeljna zalaganja: 

Socijalna pravda! Unaprjeđenje radničkih i društveno-privrednih prava građana s preduslovom suzbijanja siromaštva, u cilju smanjenja klasne raslojenosti i stvaranja besklasnog društva. Suprotstavljamo se bjesomučnom stradanju građana i njihovoj nezaštićenosti od pogubnih posljedica i poniženja koje nanosi podivljali kapitalizam dok se na leđima većine bogati nekolicina. Zalažemo se za ravnopravnost građana u korišćenju javnih dobara, upravljanju sredstvima proizvodnje, kao i pristupu resursima i univerzalno dostupnim javnim uslugama. Zalažemo se za uspostavljanje funkcionalnog i izdašnog sistema socijalne zaštite koji će istinski štititi ugrožene i pomagati im u savladavanju poteškoća. Protivimo se uništavanju i privatizovanju javnih djelatnosti, kao i njihovoj zloupotrebi za ostvarivanje elitističkih interesa i ličnog bogaćenja.

Pravedna preraspodjela i odgovorno korišćenje sredstava proizvodnje i njihovih produkata! Borimo se za suštinske privredne promjene, pod načelom da ljudi ne smiju robovati kapitalu, već da kapital bude u njihovoj službi. Zastupamo politike koje radnike neće smatrati resursom u toku proizvodnje, nego kao ljudska bića, čiji su životi i zdravlje važniji od proizvoda i profita koje oni sami stvaraju. Zalažemo se za politike poticanja razvoja pomoću nauke, u svrhu izgradnje privrede utemeljene na umijeću, koja neće ugrožavati ljudske živote, niti nanositi štetu životnoj sredini. Javnim resursima se mora upravljati odgovorno i sposobno, dok praksa favorizovanja inozemnih tvrtki i privatnog kapitala mora biti napuštena. Zalažemo se za obezbjeđenje uslova za dostojanstven život, neotuđenost radnika od vlastitog rada, te za pravednu preraspodjelu prihoda. 

Odgovorno izvršenje vlasti! Borimo se za izgradnju društva u kojem vlast služi narodu, umjesto sadašnjeg u kojem narod sluguje vlastodršcima. Zalažemo se za sistem koji interese naroda stavlja ispred interesa elita. Borimo se za institucije koje će biti nekorumpirane, pravedne, odgovorne, kompetentne i bliske narodu. Protivimo se klijentelizmu koji je duboko zašao u sve pore našeg društva.

Jednakost i solidarnost! Stajemo na put ugnjetavanju, ponižavanju, zloupotrebi i obespravljivanju u svakom smislu. Zalažemo se za privrednu, društvenu, rodnu, etničku, vjersku i seksualnu jednakost – pritom se oštro suprotstavljajući svim oblicima šovinizma i diskriminacije. 

Sekularizam i antikonzervativizam! Podržavamo sve progresivne snage i pokrećemo razgradnju klerikalističkog, konzervativnog i patrijarhalnog morala. Strogo se protivimo miješanju vjerskih zajednica u državne poslove i zalažemo se za slobodno upražnjavanje religija.

Protiv etno-šovinizma! Dugo se narod Makedonije ciljano truje etno-šovinizmom i vještački dijeli po etničkim linijama. Tome je glavni cilj odvraćanje pažnje sa njegovog osiromašenja i nezapamćenog bogaćenja malog povlašćenog sloja vlastodržaca i gazdi. LEVICA će stati protiv međuetničkih podjela i tenzija i, kao nadetnička partija, raditi na socijalnom i nacionalnom ujedinjenju naroda, i suprotstaviti se njegovoj etničkoj segregaciji.

Lijevi patriotizam! Ujedinjenje svih radnika Makedonije, bez obzira na etničku pripadnost, preduslov je vraćanju državnog suvereniteta, time i stvaranju prilike za klasno oslobođenje. LEVICA, kao progresivna partija, zalaže se za nacionalno oslobođenje Makedonije od okova imperijalizma.

Antiimperijalizam! Stajemo protiv unilateralizma svjetske supersile SAD-a i njene dominacije, čime je svijet postao opasno mjesto za život – kako zbog bezočnog izazivanja ratova po drugim zemljama, tako i radi nametanja kontrolisane nestabilnosti te opasne militarizacije društva. Suprostavljamo se ulasku Makedonije u NATO-pakt, kao i učešću naših vojnika u njihovim nehumanim misijama.
Protivimo se i ekonomskom imperijalizmu, koji prati politika kreditnog vazalstva globalnim ekonomskim institucijama moći, kao i inostranim investicijama u njihovom eksploatisanju domaćih resursa i rada. Borimo se za ujedinjenje svijeta u ime mira, solidarnosti i jednakog razvoja svih naroda, a prije svega u ime udruživanja radnika, siromašnih i obespravljenih širom svijeta u jedan općeljudski front za privrednu emancipaciju.

Naša je borba za jedan Novi svijet na temeljima slobode, demokratije, jednakosti, solidarnosti, pravednosti, mira, zadovoljavanja ljudskih potreba i očuvanja i poboljšanja životne sredine. U duhu maksime da nema prava bez obaveza, kao ni obaveza bez prava – ubijeđeni smo da se takav svijet može ostvariti jedino ako ljudi svoje postupke sami kontrolišu i aktivno ulažu u stvaranje društva na tim vrijednostima. Naš će politički angažman prevazići okvire tipičnog političkog djelovanja. U tom smislu, mi se borimo za interese podjarmljenih i cijenimo ulogu svakog pojedinca kao društvenog činioca.

Bolje društvo je neophodno.

Bolje društvo je moguće.

POBЈEDITI ĆEMO!

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн