ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА ЛЕВИЦЕ

Ми, борци за свет у којем су могућности за слободан и једнак развој сваког појединца предуслов за заједнички развој, стремећи се ка друштву заснованом на слободи, равноправности, солидарности, социјалној правди и демократском управљању средствима проиводње, друштву ослобођеном погубних утицаја национализма, милитаризма, ауторитарности, конзерватизма, корупције, дискриминације, експлоатације рада и класне раслојености, удружени у име хуманих вредности и убеђени да радикална еманципација економско и социјално потлачених зависи од нашег личног и заједничког улога, заветујемо се пред собом и пред грађанима Македоније да се боримо за општи прогрес условљен међуљудском солидарношћу и равноправности и бризи о животној средини и са том посвећеношћу формирамо – оснивамо ЛЕВИЦУ, да би се суочили са економском и политичком моћи концентрисаном у танак друштвени слој и да исту вратимо тамо где припада – народу, прерасподељујући је притом једнако и солидарно сваком појединцу. Уверени да реалност у којој живимо не одговара људским потребама, како на глобалном, тако и на локалном нивоу, и свесни горућих проблема који отежавају живот грађана Македоније, постављамо следеће вредности као идејне темеље ЛЕВИЦЕ.

Социјална правда! Унапређење радничких и социо-економских права грађана је предуслов за сузбијање сиромаштва, за смањивање класне раслојености и за изградњу бескласног друштва. Противимо се континуираном страдању грађана и њиховој незаштићености од штетних последица и понижења којa носи разуздани капитализам од којег се богате малобројни, на леђима већине. Залажемо се за равноправност грађана у коришћењу јавних добара, управљању средствима производње и приступу ресурсима, као и за универзално доступне јавне услуге. Залажемо се за успостављање функционалног и издашног система социјалне заштите који ће заистa штитити угрожене и помoћи ће им  да превазиђу потешкоће. Противимо се уништавању и приватизацији делатности јавне сфере, као и њиховој злоупотреби за остваривање елитистичких интереса и за лично богаћење.

Правична распoдела и одговорно коришћење производних средстава и резултата! Боримо се суштинске економске промене, засноване на премиси да људи не требају робовати капиталу, већ да капитал буде у служби људима. Заступамо политике које раднике неће гледати као ресурсе у производном процесу, него као људска бића, чији су животи и здравље важнији од производа и профита које они креирају. Залажемо се за политике стимулисања економског развоја преко повезивање науке и економије и за изградњу економије базиране на знању, која неће угрожавати људске животе, нити ће штетити животној средини. Јавни ресурси морају се руководити одговорно и компетентно, а пракса фаворизовања страних компанија и приватног капитала мора бити напуштена. Залажемо се за обезбеђивање услова за достојанствен живот, неотуђеност радника од властитог труда, као и за правичну прерасподелу дохотка.

Одговорно практицирање власти! Боримо се за друштво у којем ће власт служити народу, уместо да је народ слуга власти. Залажемо се за систем који интересе народа ставља испред интересе елите. Боримо се за институције које ће бити некорумприране, правичне, одговорне, компетентне и блиске народу. Противимо се клијентелизму који је дубоку укорењен у све поре нашег друштва.

Једнакост и солидарност! Застајемо на пут угњетавању, понижавању, злоупотреби и обесправљивању на свакој основи. Залажемо се за економску, социјалну, полну, етничку, верску, сексуалну једнакост, оштро се супростављајући шовинизму, национализму и свим облицима дискриминације.

Против поделе народа по етничким линијама и против национализма, без обзира на његову етничку уоквиреност! Народ у Македонији се намерно континуирано трује национализмом. Главни циљ тога је да му се одвуче пажња од његовог осиромашивења и од невиђеног богаћења малог привилегованог слоја властодржаца и газди. ЛЕВИЦА ће устати против међуетничких баријера и тензија и, као надетничка – наднационална странка, радиће на уједињању народа на социјалној основи и против његове поделе по етничким линијама. Такође, ЛЕВИЦА је против поделе народа тесним границама националних држава.

Антиконзерватизам и секуларизам! Подржавамо све прогресивне снаге и иницирамо разобличавање клерикалистичког, конзервативног и патријархалног морала. Строго се противимо мешању верских заједница у државна питања.

Антиимперијализам! Устајемо против борбе за доминацију светских суперсила, које чине овај свет опасно место за живот, полазећи од безобзирног изазивања ратова у другим земљама, па све до наметања контролисане нестабилности и милитаризације друштава. Противимо се прикључивању Македоније војним блоковима и учешћу у њихове нехумане мисије. Противимо се економском империјализму отелотвореном политиком кредитног вазалства економским центрима моћи и страним инвестицијама које експлоатишу домаће ресурсе и живи рад. Боримо се за уједињавање света у име мира, солидарности и једнаког прогреса свих народа, а пре свега у име уједињења радника, сиромашних и свих обесправљених широм света на општељудском фронту за економску еманципацију.

Наша борба је за свет заснован на слободи, демократији, једнакости, солидарности, правди, миру, задовољивању људских потреба и очувању и унапређењу животне средине. У духу максиме нема права без обавеза, нити обавезе без права, убеђени смо да се такав свет може остварити једино ако људи сами контролишу своје поступке и ако се активно уложе у креирање друштва базираног на тим вредностима. Верујући да промена зависи од политичког учешћа сваког појединца, поручујемо да ће наш ангажман прећи типичне партијске оквире деловања. У том смислу, боримо се за интересе угњетених и ценимо улогу сваког појединца као друштвеног чиниоца.

Боље друштво је неопходно!

Боље друштво је могуће!

ПОБЕДИЋЕМО!

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн