Daily Archives: август 29, 2016


На 25.08.2016 година беше постигнат договор меѓу претставниците на винарските визби и „претставниците” на лозарите, во посредство со локалните власти- на кој беше договорено откупната цена на доминантните сорти грозје во нашето лозарство да изнесува: кратошија 13 денари и смедеревка 11 денари. Овие откупни цени, како и откупните цени на […]

Лозарите во Македонија повторно изиграни!