Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ

  За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.
   
  Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

  Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

  Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено.

  На чело на секој Програмски сектор стои координатор.