Програмски сектори

За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.
 
Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

 

Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено.

На чело на секој Програмски сектор стои координатор.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн