Интервјуа

„Левица може да одговори на сите предизвици кои ја преокупираат нашата држава. Од спртивна страна имаме деидеологизирани партии. СДС и ДПМНЕ се просто партии кои ги крадат државните пари за да ги хранат своите структури и така да дојдат до моќ. Тоа е еден циклус на пари-моќ-пари-моќ. Тука нема никаква идеологија....

„Нашата филозофија за ЕУ, за разлика од ЕУ-фундаменталистите, е тоа што ние Македонија ја ставаме на прво место. Светот не е веќе Западот како глобалистички хегемон, туку е мултиполарен."...