Носители по Изборни Единици и Избирачки Листи

Носители на кандидатски листи за пратеници во Собранието на Р. Македонија

Изборна единица 1

Изборна единица 2

Изборна единица 3

Изборна eдиница 4

Изборна eдиница 5

Изборна eдиница 6