Левичарски институт „Рацин“

Заради перманентна едукација, издаваштво и политичко образование на партискиот подмладок и другите партиски членови, се формира посебен Истражувачко-аналитички центар на Левица – со име Левичарски институт „Рацин“, чијашто организација и работа се регулира со посебен деловник.

1. Аналитички центар

 • аналитика
 • датабази на податоци (историски и компаративни)
 • вкрстени податоци (од пристапници и членови)
 • метаподатоци
 • анкети
 • сондажи и испитување на јавното мислење
 • проекции, симулации и алгоритми (графикони, табели и статистики)
 • дигитални алатки за брзо внесување и калкулација на изборни резултати (Д’Онтова формула за распределба на мандати)

2. Центар за политичка едукација

 • философија на политиката и политологија
 • политичка историја (општа и национална)
 • политиколошки семинари (подготовка на силабуси и курикулуми)
 • организирање политички школи (летни и зимски кампови)
 • курсеви за политички вештини
 • популистичка реторика (обуки за делиберативно говорништво)
 • политичка дебата и аргументација
 • политичка едукација на партискиот подмладок (Црвена младина)
 • политичка едукација на јавни функционери (пратеници, советници, директори, одборници, секретари)
 • идеолошка индоктринација и профилирање
 • теоретски предавања и трибини
 • видео проекции (документарни филмови и тематски дискусии)
 • едукативни кампањи за зголемување на јавната свест
 • кадровска политика (регрутација на кандидати за членство во раководните структури и партиските органи и тела – ВД координатори и модератори)
 • соработка со политички фондации
 • стипендии, грантови, студиски престои и политолошки специјализации
 • истражувања (социолошки и политичко-правни)

3. Центар за публикации

 • политичко издаваштво (тематски едиции)
 • издавање левичарска литература (тематски едиции)
 • периодични публикации (рецензентски комисии)
 • превод на капитални и современи социјалистички дела (класици)
 • превод на редакциски текстови (на англиски и на други светски јазици)
 • редакција Ленка
 • редакција Антропол
 • дописна мрежа (т.н. граѓанско новинарство)
 • унифицирање на официјални Фб-станици (профилна и кавер слика)
 • „бочни“ профили, пејџови и веб-сајтови
 • мултимедијални обуки, курсеви и работилници (снимање, монтажа, графички и веб дизајн)
 • ракување со аудио и видео техника (опрема и кадар)
 • креатива и продукција на содржина (видео материјали од јавни настапи)
 • рекапитулација на Изборни програми (ветено-остварено)
 • брендирање локални канцеларии на ЛО
 • рекламни материјали (дизајнирање и печатење)
 • предизборни кампањи (спотови, типографски видеа, постери, летоци)

4. Центар за комуникации

 • интегриран систем на комуникација и комуникациски стратегии
 • енкриптирани канали за безбедна интерна комуникација
 • Кол-центар (за телефонско контактирање на членството)
 • партиски Информатор (на месечно ниво)
 • циркуларни пораки до членството (мејлинг-листи, чат-групи и сл.)
 • мобилизација на членството и симпатизерите
 • политичка агитација и пропаганда (партиски Aгит-проп)
 • политизација на масите
 • теренски активности (штандови, делење флаери)
 • митинзи и средби со граѓани

5. Центар за протокол 

 • протокол и етикеција
 • организација на централни партиски настани и свечени манифестации (сценарио, сценографија и иконографија)
 • логистика на партиски настани (службени возила, бини, штандови, реквизити, знамиња, пропратна опрема, пропагандни материјали, озвучување, осветлување и сл.)
 • прием на гости и делегации (домашни и странски)
 • покани, резервации и VIP гости 
 • сместување на учесници
 • јубилеи, приредби, прослави, коктели и одбележување на годишнини од значајни личности и настани (положување цвеќе)
 • Календар на настани
 • Дрес-код на облекување
 • протоколарни тимови и тандеми
 • технички тимови

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн