Левичарски институт „Рацин“

Заради перманентна едукација, издаваштво и политичко образование на партискиот подмладок и другите партиски членови, се формира посебен Истражувачко-аналитички центар на Левица – со име Левичарски институт „Рацин“, чијашто организација и работа се регулира со посебен деловник.

Во рамки на ЛИ „Рацин“ функционираат следниве центри:

1. Центар за односи со јавност

2. Центар за агитација и пропаганда

3. Аналитички центар

4. ИТ Центар за интерни комуникации

  5. Центар за публикации

  6. Центар за политичка едукација

  7. Центар за кадровска политика

  8. Центар за бесплатна правна помош

  9. Центар за протокол

  10. Центар за логистика

  11. Центар за внатрепартиска безбедност

  12. Центар за набљудување на избори

  13. Центар за поддршка на пратеници

  14. Центар за поддршка на советници

  15. Центар за меѓународна соработка

  Приклучи се!

  Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

  Донирај онлајн