Иницијативи пред Уставен суд

1. Барање за заштита на правата на левичари-антимилитаристи (2017)
2. Иницијатива против Законот за плати на јавните функционери (2017)
3. Иницијатива против Законот за минимална плата (2018)
4. Иницијатива против Одлуката за распишување референдум (2018)
5. Иницијатива против Одлуката за уставни измени (2018)
6. Иницијатива против т.н. Закон за двојазичност (2019)
7. Иницијатива против Законот за зелени пазари (2019)
8. Иницијатива против Одлуката за вонредна состојба (2020)
9. Иницијатива против Одлуката за Ковид-мерки (2020)
10. Иницијатива против Законот за шуми (2020)
11. Иницијатива против Деловникот за работа на Влада (2020)
12. Иницијатива против Законот за решавање на спорот со Макпетрол (2020)
13. Иницијатива против Законот за попис (2021)
14. Иницијатива против Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени (2021)
15. Иницијатива против Одлуката за исплата на патарини на пратениците (2021)
16. Иницијатива против Правилникот за лични карти (2021)
17. Иницијатива против Упатството за неважечко гласачко ливче (2021)
18. Иницијатива против Упатството за платено политичко рекламирање (2021)
19. Иницијатива против Правилникот за внатрешен ред на Собранието на РМ (2021)
20. Иницијатива против Одлуката за разрешување на член на Комисија за избори и именувања (2022)
21. Иницијатива против Статутот на фашистичкото Здружение „Ванчо Михајлов“ (2022)
22. Иницијатива против Уредбата за двојазични полициски униформи (2022)
23. Барање за заштита на правото на политичко дејствување (2022)
24. Иницијатива против владината Одлука за изворот „Студенчица“ (2023)
25. Иницијатива против Законот за работни односи (2023)
26. Иницијатива против Упатството за изводи од матични книги (2023)
27. Иницијатива против Законот за матична евиденција (2023)
28. Иницијатива против Одлуката на Град Скопје за преименување улици (2023)
29. Иницијатива против Упатството на АВМУ за радиодифузери (2024)
30. Иницијатива против Упатството за измена на Упатството на АВМУ (2024)

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн