ПРЕЗИДИУМ

Президиумот на Левица е главниот политичко-егзекутивен, односно извршен орган на Партијата, кој функционира како колективно претседателство, т.е. полит-биро. Президиумот е составен од пет до единаесет рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време – со апсолутно мнозинство гласови. Мандатот на членовите на Президиумот, по правило, трае четири години, односно за време меѓу два редовни Пленума – со неограничено право на реизбор. Президиумот работи на седници кои, по правило, се одржуваат најмалку еднаш неделно. Одлуките на Президиумот се донесуваат со апсолутно мнозинство гласови.

Актуелни членови на Президиумот на Левица се:
Претседател-на-Левица-1536x1056

Димитар Апасиев (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на Движењето за социјална правда „Ленка“. Работи како вонреден професор на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право. Од 2020 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, во два мандата.

ХАКТАН РЕЏЕП ИСМАИЛ - Президиум на Левица

Реџеп Исмаил Хактан (1988, Скопје) – магистер по политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Долгогодишен активист и основач на ДСП „Ленка“. Живее и работи во Скопје. Од 2021 година е избран за советник во Советот на Град Скопје. Од 2024 година е избран за потпретседател на Партијата и пратеник во Собранието на РМ.

Јована Мојсоска

Јована Мојсоска (1992, Струга) – дипломирана на Факултетот за безбедност и финансиска контрола на УКЛО (Битола). Основач и член на повеќе иницијативи за заштита на животните и животната средина. Генерален секретар на Левица. Од 2023 е именувана за Генерален секретар на Левица, а од 2024 година е избрана за пратеник во Собранието на РМ.

Борислав Крмов

Борислав Крмов (1981, Штип) – историчар на уметност. Има студирано историја на уметност со археологија. Работел на струка, како ликовен критичар и теоретичар до градежен работник. Борец за социјална правда. Од 2020 година е избран за пратеник во Собранието на РМ, во два мандата. Од 2024 година е координатор на пратеничката група на Левица.

Симонов прес

Александар Симонов (1993 Свети Николе) – магистер по меѓународни односи на Санкт-Петербуршкиот Државен Универзитет и дипломиран политиколог (модул: Европско право). Политички активист и борец за социјална правда. Во 2021 година е именуван за координатор на Сектор – Надворешна политика на Левица и избран советник во Општина Свети Николе. Од 2024 година е директор на Левичарскиот институт „Рацин”.

Amar press

Амар Мециновиќ (1996, Скопје) – политолог, активист, колумнист. Живее и работи во Скопје. Од 2021 година е именуван за портпарол на Партијата. Од 2022-2024 бил советник во Советот на Град Скопје. Во 2024 година е избран за пратеник во Собранието на РМ.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн