ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 – ПРОГРАМА

Изборна програма – 2024

Изборите се нашата одмазда!

Со браќата твои, со маката ваша, сронете го овој свет и нов направете – братски! (Кочо Рацин)

Левица е свежа и атипична левичарска партија, која е вистинско проветрување на нашава мувлосана политичка сцена.

За само еден мандат во парламентот, воведовме сосем нов и автентичен политички дискурс, сосема нова политичка култура на комуникација, дебата и аргументација и сосема нов систем на идеолошки вредности насочени кон заштита на јавниот интерес.

Затоа, новата борбена Левица е тука да напаѓа, а не да се брани пред бон-тонот на лицемерите.

Нашите членови и долгогодишни политички активисти, кои се вистинските деца на транзицијата, искрено веруваат во идеалите за кои се борат!

Залагајќи се за една сеопшта еманципација на народот и приклучување кон Новиот мултиполарен свет – тие, и покрај секојдневните егзистенцијални ризици на кои се изложени, со срце, пркос и борбеност покажаа како треба да се даде лична жртва за општото добро (лат. res publica) и ја воскреснаа чистата совест на нацијата.

Донирај за кампањата на Левица

Жиро сметка: 300000005129978

Комерцијална Банка

Изборна единица 1

Изборна единица 2

Изборна единица 3

Изборна eдиница 4

Изборна eдиница 5

Изборна eдиница 6

Донирај за кампањата на Ванковска

Жиро сметка: 300000005123479

Комерцијална Банка