Образец за пристап до информации од јавен карактер

Барањето може да го поднесете:

– усно (на контакт телефон: 078/297-400);
– писмено (на адреса: ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12 – Скопје); или
– електронски (на е-маил: [email protected]) или на е-порталот за барателите www.slobodenpristap.mk

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн