Предлог-закони

1. Предлог-закон за изменување на Изборниот законик (2020)
2. Предлог-закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување (2021)
3. Предлог-закон за изменување на Законот за пратениците (2021)
4. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (2021)
5. Предлог-закон за дополнување на Кривичниот законик (2021)
6. Закон за дополнување на Законот за облигационите односи (2021)
7. Предлог-закон за укинување на апанажа (2022)
8. Предлог-закон за изменување на Законот за минимална плата (2022)
9. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (2022)
10. Предлог-закон за апанажа на работниците (2022)
11. Предлог-закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк (2022)
12. Предлог-закон за изменување на Законот за работни односи (2022)
13. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта (2022)
14. Предлог-закон за стечајците (2022)
15. Предлог-закон за уставни судии (2022)
16. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за семејство (2022)
17. Предлог-закон за дополнување на Законот за платниот промет (2022)
18. Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик (2023)
19. Предлог-закон за дополнување на Изборниот законик (2023)
20. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за меморијални споменици (2023)
21. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување (2023)
22. Предлог-закон за дополнување на Законот за облигациони односи (2023)
23. Предлог-закон за дополнување на Законот за извршување (2023)
24. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи (2023)
25. Предлог-закон за изменување на Законот за социјалната заштита (2023)
26. Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на децата (2023)
27. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита (2023)
28. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за меморијални споменици (2023)
29. Предлог-закон за дополнување на Законот за домување (2024)
30. Предлог-закон за изменување на Законот за нотаријат (2024)
31. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот (2024)
32. Предлог-закон за дополнување на Законот за високото образование (2024)

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн