Форум

Форумот на Левица, како помошно-советодавено тело, е постојно консултативно нераководно тело чија задача е подобрување на политичката култура и внатрепартиската комуникација, коешто го сочинуваат искусни и влијателни членови на Партијата, а првенствено: 

– членовите на Иницијативниот одбор за формирање на Партијата; 
– членовите на партиското Основачко собрание; 
– лицата кои се потпишале во процесот на пререгистрација на Партијата; 
– поранешните членови на главните партиски органи [Централен комитет, Президиум, Трибунат] на кои им истекол мандатот; 
– поранешните претседатели; 
– други видни членови на Партијата.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн