ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци [ЛО] по населените места – градови, села, населби и сл. – низ целата територија на Република Македонија.
Минималниот број членови во еден огранок е пет.
Дејствувањето и ингеренциите на ЛО, како и критеримите за основање и укинување на ЛО се уредуваат со Деловник за работа.

ЛОКАЛЕН ОГРАНОК                                        МОДЕРАТОР/КА                                             КОНТАКТ


1. Аеродром/Кисела Вода                         Кирил Мокров                                                   075/351-041


2. Ѓорче Петров                                             Зоран Велковски                                             075/388-672


3. Карпош                                                        Дарко Ристовски                                            078/335-814


4. Центар                                                         Игор Димески                                                  070/208-223


5. Гази Баба                                                    Кирил Ѓоргиев                                                 077/575-335                                          


6. Велес                                                            Анде Јанков                                                    078/237-117


7. Кочани                                                         Влатко Јосифов                                              070/860-077


8. Тетово                                                          Бојан Бојовски                                                 070/214-862                                


9. Гевгелија                                                     Саше Јанчев                                                     078/846-013


10. Охрид                                                           Виолета Аврамоска                                     070/303-566


11. Струга                                                          Мартин Василески                                        077/577-502


12. Прилеп                                                         Иван Јовановски                                         076/449-774


13. Крива Паланка                                          Ѓорѓи Бошковски                                          071/359-173                              


14. Штип                                                             Елена Каранакова                                        072/710-810


15. Старо Нагоричане                                     Петар Диклиќ                                                070/732-035                                    


16. Свети Николе                                             Саше Златев                                                   077/856-326


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e