ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

Централниот комитет [ЦК] е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.

Мандатот на ЦК трае четири години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.
ЦК работи на пленарни сесии кои можат да бидат редовни или вонредни.

Одлуките на ЦК се донесуваат со релативно мнозинство гласови – освен при персонален избор на членовите на Президиумот, кога е потребно апсолутно мнозинство од гласовите.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:

– Претседателот на Партијата;
– благајникот;
– членовите на Президиумот;
– членовите на комисиите во рамки на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци; и
– по еден одговорен член од нераководните работни тела.

По исклучок, кога за тоа ќе се појави оправдана потреба заради разјаснување на одредени прашања, на сесиите на ЦК може да учествуваат и други поканети внатрешни или надворешни лица [членови, симпатизери, експерти и сл.] – но, без право на глас.


Актуелни членови на ЦK на Левица (со право на глас) се:

  1. Димитар Апасиев
  2. Реџеп Исмаил
  3. Борис Крмов
  4. Јована Мојсоска
  5. Саше Јанчев
  6. Бојан Бојовски
  7. Дарко Ристовски
  8. Игор Димески
  9. Славко Митески
  10. Горан Велевски
  11. Ивана Стоименовска
  12. Жаклина Свеќароска
  13. Антонио Димитров
  14. Димитар Абрашев
  15. Александар Симонов
  16. Марија Среброва
  17. Михаил Тодоров
  18. Круме Богевски
  19. Амар Мециновиќ
  20. Весна Кираџиева
  21. Наташа Стефановска
  22. Никола Петров
  23. Катерина Јовановска
  24. Игор Смилев
  25. Андреа Јанков
  26. Александар Димитријевиќ
  27. Иванче Ристевски
  28. Дејан Ристовски
  29. Дарко Димоски
  30. Боби Митковски
  31. Марио Јаневски
  32. Ангеле Михајловски
  33. Донче Мишовски
  34. Влатко Петрушевски
  35. Ристе Дојчиноски
  36. Дарја Мустафаоглу
  37. Зоран Иваноски
  38. Кирил Слезенковски
  39. Тони Стаменковски
  40. Горјан Илиев
  41. Мирослав Чадевски
  42. Влатко Токарев
  43. Методија Костоски
  44. Марјан Ѓурчески
  45. Александар Кочоски
  46. Евгенија Станковска
  47. Тамара Велковска
  48. Кристијан Димков
  49. Гордана Велковска
  50. Мери Георгиевска
  51. Горан Костовски
  52. Гаврил Трајковски
  53. Катерина Пузеска


  Кандидати за членови на ЦК (ВД без право на глас) се:
  1. Ацо Христовски
  2. Мирослав Јованоски
  3. Ванчо Ристов
  4. Маја Тушевска
  5. Филип Јаневски
  6. Славчо Туџаровски
  7. Иван Александров
  8. Зоран Трајков
  9. Филип Филков
  10. Софија Милошевска
  11. Горан Јекиќ
  12. Горан Николовски
  13. Боби Илиевски
  14. Миле Спасески
  15. Јоана Манојловска
  16. Гоце Димовски
  17. Ружа Веселиновска
  18. Милица Давчева
  19. Филип Киселовски
  20. Сашко Гонев
  21. Влатко Трајков
  22. Бојан Петрески
  23. Нина Гочевска
  24. Атанас Најдовски
  25. Ацо Наумовски
  26. Давид Крстевски
  27. Мирослав Ѓорѓиев
  28. Моника Маневска
  29. Јасмина Мазгалиева Пијанманова
  30. Александар Чапов
  31. Дејан Стоиловски
  32. Никола Чабуковски

   

  Приклучи се!

  Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

  Донирај онлајн