Академски сенат

Академскиот сенат на Левица, како постојано помошно работно тело, е консултативно нераководно тело на претседателот на Партијата, чија задача е подигање на политичката култура и стручно советување во одредени подрачја, а го сочинуваат партиските членови или симпатизери кои се специјалисти и експерти од одредена област (магистридоктори на науки, асистенти или универзитетски професори).
 
Актуелен раководител на Академскиот сенат на Левица е д-р Мери Георгиевска.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн