Daily Archives: јуни 6, 2019


Низ Македонија, поради несоодветната економска состојба и (не)грижа на државата се создаваат сѐ повеќе импровизирани живеалишта и населби; многу од нив се наоѓаат покрај депонии и други несоодветни места за живеење. Повеќето од луѓето кои живеат во овие несоодветни места и субстандардни услови се семејства од ромското малцинство,, што го […]

Импровизирани живеалишта во македонските депонии