Daily Archives: јуни 22, 2019


По повод актуелизирањето на прашањето околу националниот идентитет на револуционерот Гоце Делчев, Левица отворено се обраќа до академијата МАНУ да го разреши актуелното прашање како најкомпетентна установа за оваа проблематика, а со тоа и да ги заштити институциите Претседател, Влада и Собрание од понатамошни импровизирачки изјави како последните изјави на […]

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАНУ