Daily Archives: мај 20, 2020


Бројни пораки со апел да кренеме глас за заштита на најмалите, очигледно заборавени од државата, ни пристигнаа на наша адреса. Мајките реагираат дека веќе два месеци, а според некои и дури три месеци, се доцни со исплатата на надоместок на плата за работнички кои користат отсуство поради бременост, раѓање и […]

Дали криминално работење во ФЗОМ е причина за доцнење на ...