Daily Archives: ноември 12, 2020


Поради еколошката катастрофа со водните ресурси која ја сведочиме перидов, Левица поднесе две Барања до Државен инспекторат за животна средина. Едното барање се однесува на малата приватна хидроелектрана во Белица (Кичевско), откако жителите јавно апелираа дека се случува девастирање на животната средина поради несоодветно управување со хидроелектраната. Дополнително, жителите обзнанија […]

Поднесени две Барања за инспекциски надзор до ДИЖС