БИТОЛА

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Битола:

Ивана носител

 1. Ивана Атанасовска
 2. Дејан Лутовски
 3. Мариглен Демири
 4. Николче Славевски
 5. Дејан Трајковски
 6. Џејлан Велиу
 7. Александар Трајковски
 8. Ќиро Нечовски
 9. Александра Славевска
 10. Цветанка Талевска
 11. Маја Стојановска
 12. Томе Крстевски
 13. Павле Темелковски
 14. Борче Јошевски
 15. Џеннет Велиу 
 16. Иван Лозановски
 17. Венета Иванова
 18. Виктор Трајковски
 19. Кристијан Најдовски
 20. Валентина Дамјановска
 21. Никола Миљевски
 22. Благојче Наумовски
 23. Светлана Петковска
 24. Благојче Милевски
 25. Никола Игнатовски
 26. Адријана Митрева
 27. Душко Страшеноски
 28. Силвија Копитар
 29. Горан Веловски
 30. Вида Петковска
 31. Мирјана Георгиева

Bitola

(клик на сликата за зголемен приказ)