ДОНИРАЈ


Доколку сакате да донирате и да помогнете во градењето и функционирањето на Левица, тоа можете да го сторите на следната:

Жиро-сметка: 300000004515386

Депонент на Комерцијална Банка 

Примател: Политичка партија Левица (со назнака Донација)

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e