Донации

Зошто донираш:

Ние сме Партија која не дозволува идеалите и принципите да бидат условени од валканите пари на транзициските богаташи, корумпираните политичари и интересите на разни лоби групи. Во нашата партија се кали новата генерација на Македонија, која стравот и безнадежноста го заменуваат со храброст и решителност во Борбата за подобра иднина. Не е важно колку можеш да одвоиш од себе, важно е да покажеш дека си застанал во борбените редови против непријателите на Татковината, против корумпираната политичка елита. Донирај онолку колку што можеш! Важно е да се обединиме во жедта за правда и воскликот за слобода и со посветеност и ентузијазам повторно да ја воздигнеме Републиката. Најдобите денови се оние кои сѐ уште не сме ги доживеале, а ќе ги создадеме и дочекаме сплотени заедно!

Услови за донирање

Согласно Законот за финансирање на политичките партии, вкупниот износ на поединечната донација не смее да ја надмине сумата од 60 просечни нето плати од правни лица и 30 просечни плати од физички лица во Републиката, исплатени во претходниот месец и објавени од Државниот завод за статистика. Овој износ не смее да биде кумулиран повеќе од еднаш годишно.

Политичките партии не можат да се финансираат од:
– влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други странски лица;
– државни и локални органи надвор од средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија;
– јавни установи, јавни претпријатија, јавни фондови или други правни лица кои располагаат со државен капитал;
– јавни претпријатија, јавни установи и јавни фондови формирани од општините;
– претпријатија кои имаат најмалку 20% учество на државен капитал, јавни установи и институции вклучувајќи ги и тие што го започнале процесот на приватизација;
– приватни претпријатија кои во моментот на давање прилог за политичката партија вршат јавни услуги за државни органи или за јавни установи, претпријатија и фондови по пат на договор;
– здружение на граѓани (невладини организации), верски заедници или религиозни групи;
– средства на претпријатија со мешовит капитал каде што доминантен сопственик е странски вложувач; и
– анонимни или неидентификувани извори.

Донирај преку банка

Трансакциска сметка: 300000004515386
Депонент: Комерцијална банка 
Примател: Политичка партија Левица
(со назнака: Донација)

uplatnica

Донирај онлајн