ГЕВГЕЛИЈА

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Гевгелија:

 1. Сашко Јанчев
 2. Константин Карев
 3. Милева Бутрова
 4. Иван Глигоров
 5. Тодор Насков
 6. Соња Јованова
 7. Наско Насков
 8. Магдалена Митрова
 9. Виолета Јанчева
 10. Јован Марков,
 11. Бошко Софијанов,
 12. Софија Крстева
 13. Петар Ристов
 14. Ванчо Антов
 15. Марија Дуева
 16. Ристо Карев
 17. Радо Бабиќ
 18. Мери Трпкова
 19. Македонска Бабиќ

Gevgelija

(клик на сликата за зголемен приказ)