ГРАД СКОПЈЕ

Листа на кандидати за советници на Левица за Град Скопје:

 1. Драгана Велковска 
 2. Здравко Савески
 3. Андреј Јованчевски
 4. Александар Атевиќ
 5. Шенка Колозова
 6. Елена Поповска
 7. Мартин Димковски
 8. Исидора Поповиќ – Младеновска
 9. Силвана Петревска
 10. Борис Каески
 11. Сузана Милевска
 12. Марјан Калевски
 13. Марјан Попповски
 14. Драгана Илиевска
 15. Реџеп Исмаил
 16. Андреа Коцев
 17. Теодор Петковски
 18. Марија Кланџевска
 19. Елизабета Чингарева – Матевска
 20. Снежана Димовска
 21. Димитар Панзов
 22. Златко Поповски
 23. Јасна Кристаниќ
 24. Зоран Ангелевски
 25. Јулијана Бајлозова
 26. Огнен Ивановски
 27. Ирина Стефановска
 28. Виолетка Макриевска
 29. Даниел Божиновски
 30. Емине Ајдин
 31. Игор Илиевски
 32. Билјана Коцева
 33. Харила Трпчевски
 34. Верка Поповиќ
 35. Деан Ивановски
 36. Лепа Стојановска
 37. Раде Шипинкоски
 38. Ана Јанкулоска
 39. Ице Царев
 40. Сузана Атевиќ 
 41. Ќиро Наунчевски
 42. Јасна Калевска
 43. Марјан Стојановски
 44. Кристина Димитриевска
 45. Емилија Митрева

 

Skopje

(клик на сликата за зголемен приказ)