ИЗБОРНА ЕДИНИЦА – 3

  Носителка на кандидатската листа за ИЕ-3
Марија Џонс
15240107_1223953544336648_98521850_n

 1. Марија Џонс
 2. Игор Смилев
 3. Дарко Димитров
 4. Ѓорѓи Бошкоски
 5. Иван Пешевски
 6. Љупка Серафимова
 7. Гордан Стошевиќ
 8. Александар Атевиќ
 9. Валентина Златковска
 10. Силвана Петревска
 11. Дарко Доганџиски
 12. Тони Јованов
 13. Ана Јаковлева
 14. Деан Ивановски
 15. Стоимен Стаменковски
 16. Драгица Тасевска
 17. Иван Ивановски
 18. Рада Конеска
 19. Станка Стоицовска
 20. Зоран Митевски

baner