КРИВА ПАЛАНКА

Листа на кандидатите за советници на Левица за општина Крива Паланка:

 1. Јованче Блажевски
 2. Ѓорѓи Бошковски
 3. Анка Петровска
 4. Јане Стоицоски
 5. Ивица Митовска
 6. Борика Станоевска
 7. Стоилен Стаменковски
 8. Милевка Младенова
 9. Марина Станоевска
 10. Јовица Велковски
 11. Јасминка Младеновска
 12. Душан Станковски
 13. Ката Илиевска
 14. Раде Цеков
 15. Ивица Спасевски
 16. Винка Стојановска
 17. Љупчо Ристовски
 18. Стојан Јаќимовски
 19. Драѓиљка Станковска

К.Паланка

(клик на сликата за зголемен приказ)