ЛО ГАЗИ БАБА

Адреса

ул. „Јани Лукровски“ бр. 10

В.Д. Модератор

Горан Николовски

Телефон

071/258-242

Електронска пошта

[email protected]

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!