Левица за Јегуновце

Носител на листа

Новица Петровски

LEVICA POST Novitsa Petrovski e1632492377188

1 НОВИЦА ПЕТРОВСКИ
2 МИРОСЛАВ ЈОВАНОСКИ
3 АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВСКА
4 СТЕФАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
5 САЊА ИЛИЕВСКА
6 ТОНИ МИХАЈЛОВСКИ
7 БИЛЈАНА СПАСОВСКА
8 ЗОРАН СИМОСКИ
9 ВЛАТКО СТОЈЧЕВСКИ
10 ТАТИЈАНА РИСТОВСКА
11 АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛИДИС
12 ЈАСМИНА ЃОРЃЕВСКА
13 ЈОВИЦА ТРПЧЕВСКИ
14 ДАРКО ИЛИЕВСКИ
15 БРАНКИЦА ПЕТРОВСКИ