Левица за Карпош

Носител на листа

Мартин Димоски

Martin Dimoski 1

1 МАРТИН ДИМОСКИ
2 БРАНКО РИСТОВ
3 ИВАНА СТОИМЕНОВСКА
4 СЛАВКО МИТЕВСКИ
5 ГОРЈАН ИЛИЕВ
6 ФРОСИНА МИЦЕВСКА
7 ТОМИСЛАВ ЧОЧОРОВСКИ
8 ЈАНИ БЕАКА
9 ГОРДАНА ВЕЛКОВСКА
10 КАТЕРИНА ИЛИЕВА
11 АЦЕ НЕДЕЛКОВСКИ
12 САЊА ПАВЛОСКА
13 ТОМИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ
14 ЈОВАНА ПАЧОВСКА МАТЛИЕВСКА
15 СИЛВАНА ЦВЕТКОВСКА
16 ДАНИЕЛ БОЈЧОВСКИ
17 МАЈА ЈОВИЌ
18 ПЕЦО ТАУЛОСКИ
19 ИГОР ГЕОРГИЕВСКИ
20 МИМОЗА КИТАНОВА
21 ТОШЕ БОЦЕВСКИ
22 ГОРАН КОВАЧЕВИЌ
23 АНА ПАРЕВСКА