РОСОМАН

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Росоман:

  1. Влатко Трајков
  2. Бобан Апостолоски
  3. Андријана Јованова
  4. Гордана Марковачева
  5. Сашо Здравков
  6. Надица Милева
  7. Стојанчо Маџунковски
  8. Антонија Гинева
  9. Зоран Соколов

(клик на сликата за зголемен приказ)